Regulamin

1Cel

Promocja Miasta Poznań

Popularyzacja kolarstwa.

2Organizator

Caracoles Sp. z o.o. Sp.k.

3Klasyfikacje

Dystans długi (ok.120 KM) ŠKODA CHALLENGE

Generalna Kobiet rowery szosowe miejsca 1-3

Generalna Mężczyzn rowery szosowe miejsca 1-3

Generalna Kobiet rowery inne miejsca 1-3

Generalna Mężczyzn rowery inne miejsca 1-3

Kategorie wiekowe rowery szosowe K/M (Eliminacje UCI Gran Fondo World Championships): 19-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65+

Kategorie wiekowe rowery szosowe K/M: 16-18

Dystans średni (ok. 45 KM)

Generalna Kobiet miejsca 1-3

Generalna Mężczyzn 1-3

Kategorie wiekowe rowery szosowe K/M: 16-18; 19-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60+

Kategorie wiekowe rowery inne K/M: 16-18; 19-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60+

Dystans ( ok. 11 KM) ŠKODA FAMILY CHALLENGE

Rowerowy rajd dziecięcy

Wyjątkowa i niepowtarzalna okazja przejechania dwóch wielkich okrążeń wokół stadionu Lecha Poznań przy niesamowitym dopingu najbliższych i zgromadzonej publiczności, da dzieciom szansę skosztowania sportowego ducha walki i współzawodnictwa! Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnicy Rajdu nie podlegają klasyfikacji.

Podczas Rajdu nie będzie prowadzony pomiar czasu.

4Nagrody

Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet (za miejsca 1-3) i generalnej mężczyzn (za miejsca 1-3) otrzymają nagrody rzeczowe oraz puchary.

Miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.

Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.

Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach kategorii wiekowych nie podlegają wymianie.

Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie osobiście podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

5Długość i przebieg tras poszczególnych dystansów

Dystans długi (ok.120 KM) ŠKODA CHALLENGE (Eliminacje UCI Gran Fondo World Championships)

Długość dystansu będzie wynosiła pomiędzy 110 a 130 km. Dokładny dystans oraz przebieg trasy podany zostanie najpóźniej na miesiąc przed zawodami.

Limit czasowy dla tego dystansu wynosi 5 godzin.

Na całej długości trasy obowiązuje ruch prawostronny w ramach jednego pasa ruchu.

Dystans średni (ok. 45 KM)

Długość dystansu będzie wynosiła pomiędzy 40 a 60 km. Dokładny dystans oraz przebieg trasy podany zostanie najpóźniej na miesiąc przed zawodami.

Limit czasowy dla tego dystansu wynosi 2,5 godziny.

Na całej długości trasy obowiązuje ruch prawostronny w ramach jednego pasa ruchu.

Dystans (ok. 11 KM) ŠKODA FAMILY CHALLENGE

Długość dystansu będzie wynosiła pomiędzy 10 a 15 km Dokładny dystans oraz przebieg trasy podany zostanie najpóźniej na miesiąc przed zawodami.

Limit czasowy dla tego dystansu wynosi 1 godzinę.

Na całej długości trasy obowiązuje ruch prawostronny w ramach jednego pasa ruchu.

Rowerowy rajd dziecięcy

Wyjątkowa i niepowtarzalna okazja przejechania dwóch wielkich okrążeń wokół stadionu Lecha Poznań przy niesamowitym dopingu najbliższych i zgromadzonej publiczności, da dzieciom szansę skosztowania sportowego ducha walki i współzawodnictwa! Liczba miejsc jest ograniczona.

6Warunki uczestnictwa

Dystans długi (ok.120 KM) ŠKODA CHALLENGE

Prawo startu w zawodach na dystansie długim posiadają osoby, które w dniu 23.09.2018 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie, z rocznika 2002 oraz 2001 mogą wystartować na dystansie długim, pod warunkiem obecności prawnego opiekuna w biurze zawodów osobiście w trakcie odbioru pakietu startowego i podpisania oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę startującą na czas trwania zawodów. Prawny opiekun rocznika 2002 oraz 2001 nie musi brać udziału w wyścigu z osoba niepełnoletnią.

Roczniki 2003 i powyżej nie mogą wziąć udziału w zawodach na dystansie długim.

Grupy wiekowe zdefiniowane są rocznikowo, na podstawie wieku zawodników na dzień 31 grudnia danego roku.

W wyścigu obowiązuje absolutny zakaz używania przystawek typu lemond, rogów i innych przystawek do kierownicy.

Dystans (ok. 45 KM)

Prawo startu w zawodach na dystansie średnim posiadają osoby, które w dniu 23.09.2018 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie, z rocznika 2005, 2004, 2003 mogą wystartować na dystansie średnim, pod warunkiem obecności prawnego opiekuna w biurze zawodów osobiście w trakcie odbioru pakietu startowego i podpisania oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę startującą na czas trwania zawodów. Opiekun osoby niepełnoletniej musi zakupić własny pakiet startowy i wziąć udział w wyścigu razem z osobą niepełnoletnią i być obecny przy niej na całej trasie wyścigu.

Osoby z rocznika 2002 oraz 2001 mogą wystartować samodzielnie pod warunkiem obecności prawnego opiekuna w biurze zawodów osobiście w trakcie odbioru pakietu startowego i podpisania oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę startującą na czas trwania zawodów.

Roczniki 2006 i powyżej nie mogą wziąć udziału w zawodach na dystansie średnim.

W wyścigu obowiązuje absolutny zakaz używania przystawek typu lemond, rogów i innych przystawek do kierownicy.

Dystans (ok. 11 KM) ŠKODA FAMILY CHALLENGE

Prawo startu w zawodach na dystansie Family posiadają osoby, które w dniu 23.09.2018 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie, z rocznika 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 mogą wystartować na dystansie Family pod warunkiem obecności prawnego opiekuna w biurze zawodów osobiście w trakcie odbioru pakietu startowego i podpisania oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę startującą na czas trwania zawodów. Opiekun osoby niepełnoletniej musi zakupić własny pakiet startowy i wziąć udział w wyścigu razem z osobą niepełnoletnią i być obecny przy niej na całej trasie wyścigu.

Osoby z rocznika 2002 oraz 2001 mogą wystartować samodzielnie pod warunkiem obecności prawnego opiekuna w biurze zawodów osobiście w trakcie odbioru pakietu startowego i podpisania oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę startującą na czas trwania zawodów.

Roczniki 2012 i powyżej nie mogą wziąć udziału w zawodach jadąc samodzielnie na rowerze na dystansie Family.

Dzieci jadące z prawnym opiekunem w fotelikach rowerowych, przyczepkach rowerowych oraz na holu rowerowym do rowerka dziecięcego, nie muszą zakupić pakietu startowego. W tej sytuacji pakiet startowy zakupuje jedynie osoba pełnoletnia (prawny opiekun) jadący z dzieckiem.

W wyścigu obowiązuje absolutny zakaz używania przystawek typu lemond, rogów i innych przystawek do kierownicy.

Rowerowy rajd dziecięcy

Prawo startu w zawodach na dystansie KIDS posiadają osoby, z rocznika 2015 do 2012 pod warunkiem obecności prawnego opiekuna w biurze zawodów osobiście w trakcie odbioru dziecięcego pakietu startowego i podpisania oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę startującą na czas trwania zawodów. Opiekun osoby niepełnoletniej nie musi kupować pakietu startowego dla siebie, ale musi wziąć udział w wyścigu razem z osobą niepełnoletnią i być obecny przy niej na całej trasie wyścigu. Dozwolone są rowery oraz jeździki bez pedałów. Opiekun osoby niepełnoletniej może jechać na własnym rowerze obok dziecka.


Odbiór pakietu startowego uczestnika niepełnoletniego możliwy jest wyłącznie osobiście przez prawnego opiekuna uczestnika zawodów po podpisaniu oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę startującą na czas trwania zawodów.

W wyścigu obowiązuje absolutny zakaz używania przystawek typu lemond, rogów i innych przystawek do kierownicy.

Zawodnicy dokonują zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy i jednocześnie potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację utrwalenie w formie nagrania lub zdjęć oraz ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora oraz jego sponsorów w ramach promocji imprezy Poznań Bike Challenge. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Poznań Bike Challenge, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora oraz jego sponsorów.

Dane zawodników posiadających licencję, będą również przekazywane spółce Golazo Sports N.V. właścicielowi UCI Gran Fondo World Series.

Zawodnicy startują w zawodach dobrowolnie, zdając sobie sprawę z charakteru, zakresu i stopnia ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w tego rodzaju zawodach, w tym zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz innych urazów (w tym śmierci), a także możliwości poniesienia ewentualnych szkód o charakterze majątkowymi związanych ze startem w zawodach.

7OPŁATY STARTOWE, REJESTRACJA

Sprzedaż pakietów startowych odbywa się wyłącznie poprzez serwis Allegro. Każdy zawodnik musi zakupić pakiet startowy na wybrany dystans oraz dokonać opłaty w serwisie Allegro. Na tej podstawie w ciągu 48h od momentu dokonania płatności otrzyma maila ze specjalnym kodem. Kod ma ważność 7 dni. W przypadku, gdy zawodnik nie zarejestruje kodu w ciągu 7 dni, wysłane zostaną do niego 3 maile na adres podany w serwisie Allegro z przypomnieniem o rejestracji. Po tym terminie kod stanie się nie ważny i nie będzie możliwość zarejestrowania pakietu.

Zawodnicy mogą dokonywać zmian w swoim formularzu z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji. Zmian można dokonywać bezpłatnie do 31 lipca 2018 roku. Po tym terminie każdorazowa zmian będzie wiązała się z dodatkowa opłatą w wysokości 50 zł.

Brak możliwości zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji. Po zarejestrowaniu kodu nie ma możliwości przepisania pakietu na innego zawodnika. Pakietu nie można przepisać na inną imprezę, ani kolejny rok.

Dystans długi (ok.120 KM) ŠKODA CHALLENGE (UCI Gran Fondo World Series)

do 11.03.2018 99,00 zł brutto
do 30.06.2018 139,00 zł brutto
do 31.07.2018 199,00 zł brutto

Dystans średni (ok.45 KM)

do 11.03.2018 99,00 zł brutto
do 30.06.2018 129,00 zł brutto
do 31.07.2018 189,00 zł brutto

Dystans Family (ok.11 KM)

do 11.03.2018 59,00 zł brutto
do 30.06.2018 80,00 zł brutto
do 31.07.2018 159,00 zł brutto

Rowerowy rajd dziecięcy (2 okrążenia Stadionu Lecha Poznań)

10,00 zł brutto

8KLASYFIKACJA I POMIAR CZASU (Dystans długi, średni i krótki)

Dystans długi, średni oraz Family

Zawodnicy startujący z sektora „A”
Zarówno na dystansie długim, jak i średnim w sektorze startowym „A” mogą znaleźć się wyłącznie rowerzyści startujący na rowerach szosowych zgodnych z regulaminem zawodów. W sektorze startowym „A” znajdą się rowerzyści z deklarowaną średnią prędkością przejazdu 45 km/h i powyżej. Zawodników startujących z sektora „A” obowiązuje czas brutto. O wyniku zawodów zadecyduje tzw. FOTOFINISH, czyli kolejność przejazdu linii mety przez każdego zawodnika.

Zawodnicy startujący z pozostałych sektorów (40 km/h i poniżej)
Zawodników startujących z sektorów o deklarowanej prędkości średniej 40 km/h i poniżej (B, C, D, E, F, G, H, I) obowiązuje czas netto. O wyniku zawodów zadecyduje indywidualny czas przejazdu każdego zawodnika. Czas przejazdu liczony będzie od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety przez każdego zawodnika. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani według kategorii wiekowych oraz typu roweru (szosowy lub inny).

Dystans długi i średni

Sektory ustawiane są według poniższej kolejności:

Typ roweru Sektor Prędkość km/h
szosowe A 45, 50
szosowe B 40
szosowe C 35
szosowe D 30
szosowe E 10, 15, 20, 25
inne F 35, 40, 45, 50
inne G 30
inne H 25
inne I 10, 15, 20

Sektory ustawiane są według poniższej kolejności:

Typ roweru Sektor
szosowe A
szosowe B
szosowe C
inne D
inne E
inne F
inne G
inne H
inne I

Maksymalna liczba zawodników w jednym sektorze to 250 osób. Ilości zawodników w poszczególnych sektorach mogą ulec zmianie.

W przypadku rodzin z dziećmi, rodzice lub prawni opiekunowie jadący w roli opiekuna musza zaznaczyć taką sama deklarowana prędkość ukończenia wyścigu aby być w tym samym sektorze co dziecko.

Każdy z zawodników otrzyma indywidualny chip do pomiaru czasu

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.bike-challenge.pl.

9ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

Odbiór pakietów startowych możliwy jest wyłącznie w trakcie godzin funkcjonowania Biura Zawodów (Bułgarska 17, 60-320 Poznań).

20.09 (czwartek), godz. 14:00-21:00
21.09 (piątek), godz. 09:00-21:00
22.09 (sobota), godz. 09:00-21:00

W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz zestaw gadżetów, a na mecie pamiątkowy medal.

10LISTA STARTOWA

Aby zarejestrować się na zawodach, należy wejść na stronę www.bike-challenge.pl , w zakładce Formularz Zgłoszeniowy w wybranym mieście wpisać otrzymany po zakupie pakietu startowego kod oraz wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. Oznacza to, że proces rejestracji przebiegł pomyślnie. Kolejny etap to odbiór pakietu startowego w Biurze Zawodów.

Obowiązuje limit uczestników:
3000 osób na dystansie długim (ok.120 KM) ŠKODA CHALLENGE
2000 na dystansie średnim (ok. 45 KM)
1500 na dystansie ( ok. 11 KM) ŠKODA FAMILY CHALLENGE
100 na dystansie Rowerowy rajd dziecięcy (2 okrążenia Stadionu Lecha Poznań)


11UWAGI KOŃCOWE

Zawody w Poznaniu na dystansie długim stanowią eliminację do zawodów UCI Gran Fondo World Championships. Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji oraz odnośnie zawodów UCI Gran Fondo World Championships znajdują się na stronie http://www.ucigranfondoworldseries.com/

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego. ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.

Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne. 

Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

Z uwagi na bezpieczeństwo zawodników podczas wyścigu długość trasy może ulec zmianie.

Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt i we własnym zakresie. Za szkody wyrządzone wobec Uczestników przez osoby trzecie, jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.

Organizator ma prawo do nieprzyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.

Odbiór pakietu przez osobę trzecią jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu oświadczenia dostępnego do pobrania na stronie bike-challenge.pl.

Na miejscu zawodów zabrania się wnoszenia lub spożywania jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji, alkoholu czy substancji mogących zwiększyć wydolność zawodnika pod karą dyskwalifikacji

Podczas trwania wyścigu obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania śmieci na trasie. Wszelkie stwierdzone zdarzenia wyrzucania śmieci będą skutkowały natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych podczas jazdy rowerem na trasie zawodów jest zakazane.

Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników posiadanie zapiętego kasku rowerowego.

Numer startowy wchodzący w skład pakietu startowego musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów.

W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.

Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.

Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów rozpatrywać będzie komisja sędziowska.

Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów.

Ze względów organizacyjnych harmonogram zawodów może ulec zmianie.

Wyścig odbędzie się na trasie zamkniętej dla ruchu kołowego.

Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Uczestnik nieprzestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione.

Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mogą ubezpieczyć się od NNW we własnym zakresie.

Administratorem danych osobowych Zawodników jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO") w celu przeprowadzenia zawodów, wyłonienia Zwycięzców, wysłania nagród przez okres trwania zawodów, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją zawodów oraz w celach archiwalnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia zawodów.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia uczestniczenie w zawodach.

Uczestnikowi zawodów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nadto Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj. agencjom marketingowym, dostawcom usług logistycznych, podwykonawcom naszych usług, biurom rachunkowym, którzy przetwarzają dane osobowe Uczestników zawodów na zlecenie Organizatora i wyłączanie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO].

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.